Prije samog sklapanja Ugovora (slanja narudžbe za kupovinu) Vi kao krajnji korisnik imate mogućnost pregledati Uvjete poslovanja prilikom završavanja procesa naručivanja (obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), te ujedno nakon što primite proizvode iskoristiti svoje potrošačko pravo na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.)Postupak jednostranog raskida ugovora u roku od 14 dana

Ugovor (kupnju proizvoda) možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Kako biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora morate nas obavijestiti prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i OBRAZAC koji se nalazi na kraju ovog dokumenta. Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

1. Nakon preuzimanja robe kupac može u roku od 14 dana vratiti preuzetu robu prodavatelju pod slijedećim uvjetima.

1.1. Ako vraća neraspakirani proizvod u originalnoj ambalaži ili raspakirani ispravni proizvod u ambalaži koja je u cijelosti funkcionalna, kupac snosi troškove dostave i otpreme a prodavatelj će mu vratiti čitavu uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod i cijenu otpreme proizvoda prema kupcu ako je kupac snosio troškove otpreme.

1.2. Ako vraća otpakirani proizvod koji nije koristio i originalnu ambalažu (koja se ne može vratiti u prvotno stanje ali nije uništena do neprepoznatljivosti odnosno ne može se iskoristiti za ponovno pakiranje proizvoda) kupac snosi troškove dostave i otpreme, a prodavatelj će mu vratiti uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod umanjenu za 25%.

1.3. Ako vraća ispravni korišteni proizvod i originalnu ambalažu koja se može vratiti u prvotno stanje, kupac snosi troškove dostave i otpreme a prodavatelj će mu vratiti uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod umanjenu za 50%.

2. Prodavatelj nakon provjere vraćenog proizvoda (provjera ambalaže, mjerenje dužine, težine, ispravnosti i ostalih karakteristika vraćenog proizvoda) određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod, te o tome obavještava kupca.

3. Proizvod koji bude oštećen nakon preuzimanja od strane kupca a oštećenje je nastalo nestručnom uporabom kupca, prodavatelj nema obvezu preuzeti u povratu, te nema obvezu povrata uplaćene kupoprodajne cijene, isti proizvod biti će vraćen kupcu o njegovom trošku.

4. Proizvod za koji kupac nema originalnu ambalažu, račun/garanciju i/ili svu pripadajuću dokumentaciju koja je bila u proizvodu ili je sastavni dio proizvoda nakon preuzimanja od strane kupca, prodavatelj nema obvezu preuzeti u povratu, te nema obvezu povrata uplaćene kupoprodajne cijene.

5. Pravo na jednostrani raskid ugovora je isključeno u posebnom slučaju ako je kupac u dogovoru sa KUZMA fishing tackle, Obrt za trgovinu, vl. Hrvoje Kuzmić, izvršio narudžbu za proizvode koje KUZMA fishing tackle, Obrt za trgovinu, vl. Hrvoje Kuzmić, nije imao na

svom lageru i/ili ne drži u svom asortimanu proizvoda, odnosno kupljeni proizvodi su bili posebno naručeni i prodani na izričit zahtjev kupca.

6. U slučaju da kupac raskida Ugovor kupnje proizvoda “POKLON BON ZA RIBOLOVNI PRIBOR” primjenjuje se odredba 1.1.

7. Povrat sredstava možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena i pregledana od strane KUZMA fishing tackle, Obrt za trgovinu, vl. Hrvoje Kuzmić, Povrat sredstava izvršiti ćemo odmah bez odlaganja a najkasnije u roku od 14 dana od dana odobrenja povrata sredstava. Povrat sredstava možemo izvršiti na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu prema KUZMA fishing tackle, Obrt za trgovinu, vl. Hrvoje Kuzmić,

8. Kupac će primiti “Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora” i “Kratke informacije o postotku umanjenja iznosa povrata s obzirom na stanje originalne ambalaže i na stanje vraćenog proizvoda” zajedno sa računom za kupljene proizvode.

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora
OBRAZAC

Za: KUZMA fishing tackle, Obrt za trgovinu, vl. Hrvoje Kuzmić, Ul. Ivana Generalića 3, 48000 Koprivnica

Ovime Vas obavješćujem(o) da želim/želimo raskinuti ugovor, – Datum zaključenja ugovora:_____________

Ime(na) potrošača:_______________________________________________________

Adresa/e potrošača:_______________________________________________________

Datum :__________

Potvrda primitka informacija: ___________ Potpis potrošača:_________________________

(samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru)

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete skinuti na ovom linku LINK

Odaberi valutu
HRK Hrvatska kuna
EUR Euro
X

Proizvod je dodan u košaricu

Pogledajte košaricu